Permanent-Ad

וואלה מאפשרת למפרסמים לנכס לעצמם מיקומים קבועים ברחבי האתר על פי התאמה לתוכן הערוץ ולקהל היעד של המפרסם ועל ידי כך לצור הרגלי גלישה קבועים אל מול הגולשים.