Targeting

וואלה, קבוצת האינטרנט הגדולה ביותר בישראל, מגיעה ל-reach של מעל 50% מאוכלוסיית המדינה. לכל מפרסם ישנו קהל יעד המתאים לו ושאליו הוא היה רוצה להגיע. וואלה מעמידה לרשות המפרסמים פרסום ממוקד מטרה על יד שימוש ב Targeting ו - Re-Targeting, ובכך מאפשרת להם למקד את תקציבי השיווק ביעילות ובדיוק מקסימאליים !